Sviatosť
birmovania

  • Ročná príprava birmovancov vyvrcholila 10. júna 2006, keď 76 mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Msgr. Stanislava Stolárika. Fotky nájdete tu.


Moja
diplomovkaJán Pavol II.
a mládež

  • Čerstvé fotografie priamo z veľkej akcie, ktorá sa za účasti Jozefa kardinála Tomku a apoštolského nuncia Henryka Jozefa Nowackeho konala na pôde Katolíckej univerzity!

    26. apríl: Čestný doktorát
    25. apríl: 2. deň
    24. apríl: 1. deň


RÍM 2006!SEKCIEICQ STATUS:
Počítadlo návštev spustené
od 16. novembra 2005:


Stránky boli naposledy upravené
8. júla 2006 o 18:50 hod.
» » » Administrácia stránok « « «